Kłecko

Font Size

Cpanel

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

Kłecko, dnia 27.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                           i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39                 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłecko uchwały Nr. L/291/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków...

Zapytanie ofertowe na stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Kłecko w miejscowościach Polska Wieś i Świniary.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Kłecko w miejscowościach Polska Wieś i Świniary.

Załączniki

Ruszają prace związane z wymianą ogrzewania i budową kotłowi gazowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku

      W dniu 12 lipca 2018 roku burmistrz Adam Serwatka i skarbnik Irena Czajka podpisali umowę z firmą Durczak Instalacje, na realizację drugiego etapu termomodernizacji budynków Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. Projekt drugiego etapu zakłada zmodernizowanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach MGOK i Biblioteki Gminnej, oraz budowę nowej kotłowi gazowej. Jednocześnie tego samego dnia, Urząd Miejski Gminy Kłecko przekazał wykonawcy robót plac budowy, wobec czego pierwsze prace instalacyjne powinny rozpocząć się już w najbliższym tygodniu. Koszt realizacji umowy wyniesie 313 650 złotych. Termin realizacji prac został ustalony do dnia 5 października 2018 r. Oznacza to, że jeszcze w tym roku kolejny „kąpcący” budynek w Kłecku podłączony zostanie do sieci gazowej.
      To już kolejne działania w obiekcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W roku 2017, za kwotę ponad 1,1 mln zł wykonane zostały prace związane z ociepleniem budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i remont dachu. Do wykonania w kolejnych etapach pozostaje jeszcze węzeł sanitarny oraz kompleksowy remont pomieszczeń, w tym sali widowiskowej MGOK.


Radni gminy Kłecko z wizytą na inwestycjach gminnych

     W piątek 13 lipca 2018 roku radni gminy Kłecko obejrzeli wybrane trwające i zakończone inwestycje gminne oraz zapoznali się "na miejscu" z postępem prac na poszczególnych budowach. Radni obejrzeli powstające pracownie specjalistyczne i budynek sali sportowej w Dębnicy, budynek świetlicy wiejskiej w Działyniu, parking przy ulicy Słonecznej w Kłecku i powstającą oczyszczalnię ścieków w Kłecku. Podczas spotkań mogli skonsultować się z projektantami, inspektorami nadzoru, przedstawicielami wykonawców, nie dziwi więc, że wizyty przeciągnęły się do kilku godzin, a i pytań było bardzo wiele.
    To zaledwie kilka z bardzo wielu trwających obecnie inwestycji. W roku 2018 gmina Kłecko przypomina plac budowy, co czasami wiąże się z uciążliwościami dla mieszkańców, ale po ich zakończeniu w gminie Kłecko będzie czyściej bezpieczniej, a w wielu dziedzinach także zwiększą się nasze szanse rozwojowe.


Czytaj więcej: Radni gminy Kłecko z wizytą na inwestycjach gminnych

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21