Kłecko

Font Size

Cpanel

Inauguracja roku szkolnego 2016-2017

    222 uczniów rozpoczęło dzisiaj naukę w Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku. Inauguracja rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez ks. Prefekta Damiana Woźniaka. Ciekawostką może być fakt, że w rolę organisty podczas inauguracyjnego nabożeństwa wcielił się sam Burmistrz Gminy Kłecku, Pan Adam Serwatka. Dalsza część uroczystości miała miejsce na boisku szkolnym, gdzie wiele ciepłych słów zarówno do gimnazjalistów, jak i ich "mistrzów", skierowali kolejno Pan Zbigniew Beling – dyrektor  Gimnazjum oraz Pan Adam Serwatka – Burmistrz Gminy Kłecko. Końcowym akcentem inauguracji były spotkania z wychowawcami. Inauguracja miała bardzo uroczysty charakter, odbyła się ona w honorowej asyście sztandaru szkoły, a poprowadził ją Pan Paweł Smelkowski – zastępca dyrektora Gimnazjum.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja

 W dniu 31.08.2016r. (środa) została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja– etap I wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju i budową przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy, pomiędzy inwestorem: Gminą Kłecko, a wykonawcą: firmą pegaz90 sp. z o.o. z Mogilna.

W imieniu inwestora kontrakt podpisał Burmistrz Gminy Kłecko Adam Serwatka oraz Skarbnik Irena Czajka, natomiast z ramienia wykonawcy podpis pod umową złożył Andrzej Chmielewski - Prezes Zarządu.

Wartość umowy wynosi 394.115,71zł.

Zgodnie z harmonogramem złożonym przez wykonawcę, w miesiącu wrześniu (12.09.2016r.) rozpoczną się prace w miejscowości Wilkowyja i potrwają do października, natomiast prace w Dębnicy i Brzozogaj przewidziano do realizacji w październiku.

STAROSTOWIE DOŻYNEK GMINNYCH W KŁECKU

    W związku z zaplanowanymi na dzień 28 sierpnia dożynkami gminnymi, mamy zaszczyt przedstawić wybranych gospodarzy tegorocznych dożynek. Funkcję Starościny pełnić będzie zatem pani Lidia Maciuszek z Wilkowyji. Pani Maciuszek wraz  z mężem i synem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą (trzoda chlewna i bydło). Starostą  dożynek został pan Piotr Pawlak z Biskupic (rodzinne gospodarstwo około 30 ha). Pan Piotr z powodzeniem uprawia sad jabłoniowo-wiśniowy o powierzchni około 3 ha. Wybudował również  profesjonalną przechowalnię dla owoców. Jest producentem roślinnym głównie rzepaku i pszenicy ozimej.
    Funkcję Asystentów Starostów pełnić będą: pani Magdalena Bracław ze Świniar oraz pan Albert Dembski z Kamieńca.     Pani Bracław  wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 16 ha.  Ukierunkowali oni swoje rolnictwo  na hodowlę drobiu wodnego (około 16 tys. gęsi i 32 tys. kaczek rocznie). Pan Albert to uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie Technikum o profilu mechanizacja rolnictwa, tegoroczny zdobywca II miejsca na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Trzciance w kategorii mechanizacja rolnictwa.

Nominacje wręczyli oficjalnie gospodarzom dożynek Burmistrz Gminy Kłecko Adam Serwatka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko Jan Borkowicz.

 

Dożynki Gminne 2016

Budowa sieci gazowej w Kłecku – kontynuacja prac

     Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że od dnia 25 sierpnia rozpocznie się kolejny etap prac związanych z budową sieci gazowej na terenie miasta Kłecko. Od tego dnia roboty instalatorskie powinny być prowadzone na ulicach Spacerowej, Sosnowej. Wykonawca planuje realizację prac w tym rejonie miasta, w terminie do dnia 22 września.

    Z kolei po dniu 29 sierpnia planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Majdany w Kłecku. Realizacja robót w tym etapie obejmie również budowę odcinków sieci gazowej na ulicach Dr H.W. Bujarskich i Targowej. Informujemy użytkowników dróg o możliwości wystąpienia chwilowych trudności w ruchu pojazdów. Prosimy  mieszkańców o wzmożoną ostrożność,  szczególnie w obszarze pracy sprzętu ciężkiego i miejscach wykopów.

 

Budowa gazociągu na ul. Jeziornej w Kłecku


Tworzenie i aktualizowanie ewidencji dróg gminnych

     W ubiegłym tygodniu na drogach i ulicach w naszej gminie, można było zauważyć samochód pomiarowy firmy Lehmann + Partner Polska. Na zlecenie Urzędu Miejskiego, firma ta wykonywała pomiary istniejącej infrastruktury drogowej dla dróg gminnych. Realizacja prac jest kolejnym etapem tworzenia i aktualizacji ewidencji drogowej. Na podstawie zrealizowanych pomiarów wykonana zostanie dokumentacja fotorejestracji pasów drogowych wraz z inwentaryzacją zasobów drogowych oraz oceną okresową stanu technicznego dróg tzw. przeglądu dróg. Zewidencjonowany zasób dróg gminnych pozwoli na lepsze zarządzanie siecią drogową oraz ukarze mankamenty, które wymagają podjęcia działań naprawczych.

       POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI    CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21