Kłecko

Font Size

Cpanel

UMOWA NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU PODPISANA

      W dniu 15.07.2016r. (piątek) została podpisana umowa na budowę gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego w miejscowości Kłecko pomiędzy inwestorem: Gminą Kłecko, a wykonawcą: ZRUG sp. z o.o. z Poznania.

 

   W imieniu inwestora kontrakt podpisał Burmistrz Gminy Kłecko Adam Serwatka oraz Skarbnik Irena Czajka, natomiast z ramienia wykonawcy podpis pod umową złożył pełnomocnik pan Jakub Wolański Dyrektor Handlowy.

Wartość umowy wynosi 1.586.700,00 zł.

    W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również: z-ca Burmistrza Joanna Cieślińska, Inspektor ds. zamówień publicznych Barbara Redzik, Inspektor ds. infrastruktury i dróg Krzysztof Jęch.

   Budowany gazociąg o średnicy PE dn 125,110,90,63 mm będzie miał łączną długość L=11186,00m.

 Planowany termin zakończenia inwestycji to 17.10.2016r.

 

 

 

M. Antkowiak

Absolutorium dla Burmistrza Kłecka jednogłośne

Rada Miejska w Kłecku jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Adamowi Serwatce za wykonanie budżetu za 2015 rok.

XXII obrady Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbyły się w środę 29 czerwca. Radni w głosowaniu byli zgodni - jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy Kłecko Adamowi Serwatce.

Czytaj więcej: Absolutorium dla Burmistrza Kłecka jednogłośne

10 – lecie działalności Stowarzyszenia Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego „Promyk” Dębnica

 

W dniu  21 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne „Promyk” Dębnica z okazji 10 – lecia działalności w Gminie Kłecko zorganizowało uroczystość w gościnnych progach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku.

Czytaj więcej: 10 – lecie działalności Stowarzyszenia Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego „Promyk”...

Sektorowe Spotkanie Informacyjne - Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,
Ze względu na duże zainteresowanie planem naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), sektorowe spotkanie informacyjne odbędzie się w Ośrodku Kultury  w Łubowie, dnia 28.06.2016 r., o godz. 13.00.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

          Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2015.520). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2015.1094).

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21