Kłecko

Font Size

Cpanel

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

19 maja 2018r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893)
w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie
2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018r.

Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.

Informacja o pogrzebie

Z żalem informujemy, że dnia 15.05.2018 zmarł podinsp. Adam Mendala – funkcjonariusz Policji od 01.03.1991 do 31.01.2012. Od roku 1993 funkcjonariusz Sekcji d/w z Przestępczością Gospodarczą. Od 1998 roku Naczelnik Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Od 01.04.2006 roku Komendant Komisariatu Policji w Kłecku. W 2005 roku uhonorowany brązowym krzyżem za zasługi, a w 2011 odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę.    

Ponadto artysta, aktywny uczestnik wielu plenerów malarskich. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP oraz Związku Artystów Plastyków w Pile.

Pogrzeb odbędzie się dnia 17.05.2018 o godzinie 13:00  na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.

Uwaga – utrudnienia w ruchu drogowym.

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje mieszkańców i użytkowników dróg gminnych na terenie miasta, o utrudnieniach jakie wystąpią na ul. Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej w Kłecku w związku z realizowanym remontem ulic. Od dnia 18 maja rozpocznie się remont nawierzchni asfaltowych dróg. W pierwszej kolejności wykonawca robót przystąpi do sfrezowania istniejącej nawierzchni. Praca sprzętu wykonującego tą czynność, odbywać się będzie bez wstrzymania ruchu na ww. ulicach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w przejeździe na odcinku od ul. Czerniejewskiej, Gnieźnieńskiej do Dworcowej. Po dniu 21 maja wykonawca robót, planuje ułożenie nowej nawierzchni drogowej, co wiązać się będzie z czasowym wstrzymaniem ruchu na wspomnianych powyżej ulicach. Kierowców prosimy o uszanowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz słuchania się poleceń osób kierujących ruchem, podczas wykonywania robót drogowych.

Przejazd przez rzekę Mała Wełna – informacja z dnia 14 maja 2018 roku

Gmina Kłecko informuje, że od dnia 14 maja 2018 roku udostępniony zostaje przejazd dla pojazdów do 3,5 t przez teren Stadionu Miejskiego dla mieszkańców gminy.

Gmina przypomina, że przejeżdżając przez teren realizowanej inwestycji, kierowcy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w godzinach nocnych (tj. 24.00 – 5.00), podczas imprez sportowych na Stadionie oraz w czasie wykonywania koniecznych prac konserwacyjnych.

Informacje o braku możliwości przejazdu przez Stadion Gmina będzie publikować na stronie internetowej www.klecko.pl oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook na bieżąco.

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na względzie troskę o zdrowie i życie mieszkańców Zarząd Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że od 1 maja 2018 r. wprowadzone zostają zakazy stosowania najgorszej jakości paliwa stałe np. bardzo drobny miał lub węgiel brunatny czy flotokoncentratu 

Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymywanie norm emisyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów i zakazów, określonych w tzw. uchwale antysmogowej, podlega karze grzywny.

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka.pdf)ulotka.pdf[ ]251 Kb

Stypendia pomostowe

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21