Kłecko

Font Size

Cpanel

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w 2018 roku ulega zmianie system odbioru odpadów. Od tego roku do odpadów zbieranych w workach w sposób selektywny dołącza kolejna grupa odpadów zbieranych w ten sposób: odpady ulegające biodegradacji. Dokładny sposób segregacji odpadów znajdziecie Państwo w poniżej załączonej ulotce.

Wysokość opłaty zostaje na tym samym poziomie.

Blankiety do płatności na 2018 r. można odbierać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w pok. nr 6 od dnia 15 stycznia 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM 2018 r..pdf)HARMONOGRAM 2018 r..pdf[ ]289 Kb
Pobierz plik (Segregacja odpadów.pdf)Segregacja odpadów.pdf[ ]137 Kb

Rusza budowa dwóch kolejnych ścieżek rowerowych

     Gmina Kłecko reprezentowana przez Burmistrza Adama Serwatkę oraz Skarbnika Gminy Irenę Czajkę podpisała umowę z wykonawcą Zakładem Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski na realizację dwóch ostatnich ścieżek rowerowych realizowanych w ramach programu wsparcia zadań dotyczących niskiej emisji - Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Pierwsza ze ścieżek rowerowych połączy Polską Wieś z Kłeckiem. Droga dla rowerów i pieszych usytuowana na odcinku od drogi powiatowej w Polskiej Wsi do włączenia w istniejącą drogę pieszo – rowerową na wysokości ul. Wodnej w Kłecku. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana droga pieszo – rowerowa o szerokości 3,0 metrów wzdłuż Jeziora Gorzuchowskiego, przy którym zaprojektowane zostały specjalne podesty, w formie schodów terenowych umożliwiających bezpośredni wypoczynek nad brzegiem wody. Nad rzeką Małą Wełną zaprojektowano kładkę kompozytową o wymiarach 2,9 x 14,0 metrów, posadowionych na przyczółkach betonowych. Na pozostałym odcinku ścieżka rowerowa będzie miała szerokość 2,0 metrów. Wzdłuż  drogi rowerowej zaprojektowano energooszczędne oświetlenie drogowe, z oprawami ledowymi wyposażonymi w reduktory mocy, które dostosowują strumień światła i moc świecenia w zależności od ustawionego trybu działania. Ścieżka rowerowa w miejscu występowania wylewiska rzeki, zaprojektowana została w formie nasypu gruntowego o nawierzchni mineralno-żywicznej. W ramach tego zadania wykonane zostanie również odtworzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych od strony Polskiej Wsi, wraz z przebudową przepustu na rowie melioracyjnym.  Nowa droga rowerowa, która połączy Polską Wieś i Kłecko będzie miała niespełna kilometr długości (dokładnie 998 metrów). Koszt budowy tej drogi rowerowej wynosić będzie blisko 1,89 miliona złotych, z czego 894 885,23 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej. 

Drugim zadaniem inwestycyjnym z zakresu mobilności miejskiej, będzie ścieżka rowerowa, która połączy miejscowość Kopydłowo z drogą wojewódzką nr 190.  Ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 metrów, będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonaną na podbudowie z kruszywa łamanego i wykończona zostanie obustronnie opornikiem betonowym 12 x 25 cm. Wzdłuż ścieżki w miejscach szczególnych zaplanowano zabudowę oświetlenia solarnego (hybryda), które poprawią bezpieczeństwo użytkowników ścieżki także po zmroku. Droga rowerowa będzie oddzielona od istniejącej jezdni drogi gminnej poboczem gruntowym. Przy drodze wojewódzkiej zaprojektowano chodnik z przejściem dla pieszych, na trasie w kierunku Gniezna zostanie wykonana zatoka  autobusowa wyposażona w wiatę dla podróżnych. Nowa ścieżka rowerowa będzie miała długość 1,2 kilometra. Koszt realizacji tej inwestycji ustalono na kwotę 940 496,94 zł, w tym dotacja ze środków Unii Europejskiej to 451 368,10 zł.

W obu zadaniach termin ich ukończenia został ustalony na dzień 28 września 2018 r. Ścieżki w Kopydłowie i Polskiej wsi są elementem większego projektu „Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko”. Oprócz nich budowane są już dwie inne ścieżki: w Michalczy i Dębnicy oraz parking i przebudowa ulic w Kłecku.

Projekt „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa nowego mostu na rzece Mała Wełna – informacja z dnia 25.04.2018 roku

W dniu 25 kwietnia 2018 roku gmina Kłecko otrzymała informację od wykonawcy budowy nowego mostu – firmy MOST Sp. z o.o., że w związku z bardzo sprawnym montażem kładki pieszo-rowerowej w rejonie dotychczasowego mostu, udrożnienie ruchu samochodowego na istniejącym moście, na czas tzw. "długiego weekendu majowego” nastąpi wcześniej niż planowano, bo już od czwartku 26 kwietnia, od godzin porannych.

Tym samym przywrócenie ruchu samochodowego na moście na rzece Mała Wełna obowiązywać będzie w dniach 26 kwietnia – 6 maja 2018 roku.

W dniu 7 maja 2018 roku nastąpi ponowne zamknięcie mostu dla ruchu samochodowego.

Gmina informuje również, że dowozy uczniów do szkół w dniu 26 i 27 kwietnia odbędą się według zwykłego harmonogramu, bez objazdów.

Konkurs na Aktywne Sołectwa LGD 2018 roztrzygnięty

     W dniu 3 kwietnia 2018r. organizatorzy konkursu Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” Łubowo ogłosili wyniki konkursu na Aktywne Sołectwa LGD 2018. Listę rankingową przedstawiamy w załączniku. Bardzo cieszymy się z sukcesu sołectw Gorzuchowo i Zakrzewo, które w ramach swojego zwycięskiego projektu pt. SPORTOWA „BITWA” SOŁECTW zorganizują zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców obu wsi.

Czytaj więcej: Konkurs na Aktywne Sołectwa LGD 2018 roztrzygnięty

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21