Kłecko

Font Size

Cpanel

Umowa na oczyszczalnię ścieków podpisana

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku podpisana.

Burmistrz gminy Kłecko Adam Serwatka i skarbnik Irena Czajka dniu 16 lutego podpisali umowę na budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku. Kontrakt pomiędzy gminą Kłecko a wykonawcą – spółką Envirotech  z Poznania, to największa z dotychczas zawartych umów. Wartość tego zadania została ustalona na kwotę  10 846 140,00 zł, i biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe realizacje gminy Kłecko, ta inwestycja jest najdroższą w ostatnim dwudziestoleciu. Nie tylko wartość inwestycji pokazuje jej znaczenie – budowa oczyszczalni ścieków pozwoli w kolejnych latach na podłączenie do niej kolejnych miejscowości i kolejnych mieszkańców, co wyraźnie przełoży się na podniesienie ich komfortu życia oraz czystość środowiska naturalnego.

Zadania zaplanowane zostało na trzy lata, przy czym największy zakres prac planuje się wykonać do końca roku 2019. W ramach umowy firma Envirotech wykona rozbiórkę części istniejących obiektów oraz wybuduje nowe obiekty potrzebne z punktu widzenia procesu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także adaptację istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. Nowopowstające obiekty oczyszczalni ścieków połączone zostaną ze sobą poprzez układ dróg wewnętrznych i pieszych w ramach ciągów komunikacyjnych. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowych elementów i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, którymi będą: stacja zlewcza ścieków, reaktor biologicznego oczyszczania, komory pomiarowe i wodomierzowe, budynek techniczny oraz wiata technologiczna osadu. Obiektami zaadaptowanymi na potrzeby przebudowanej oczyszczalni ścieków będą: zbiornik wielofunkcyjny, zagęszczacz grawitacyjny osadu, przepompownię ścieków wewnętrznych i oczyszczonych oraz budynek socjalno-administracyjny.

Inwestycja zgodnie z umową winna zakończyć się do dnia 30 marca 2020 roku.

Targi Pracy 2018

Wysyłka PIT rozpoczęta - odlicz 1% podatku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2017 r. chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2018 r.

1% na rzecz OPP
Przypominamy, że emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowym rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie mają żadnych odliczeń, nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informację o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez ZUS.

Odliczenie od dochodu
Natomiast emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2018 r.

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21