Kłecko

Font Size

Cpanel

Dopłaty do wymiany źródeł ciepła – dotacje przyznane!

W dniu 3 lipca 2018 roku Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił nabór wniosków o dotację na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/węzła cieplnego i kotłów na paliwa stałe.

Wnioski należało składać od 13.07.2018 r. do 03.08.2018 r. W tym czasie do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko wpłynęły łącznie 34 wnioski, w tym 23 na zakup i montaż kotłów gazowych i 11 wniosków na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na inne niż gazowe źródła ciepła.

Po rozpatrzeniu wniosków przyznano 12 dotacji celowych na zakup i montaż kotłów gazowych o łącznej kwocie 30 000 zł oraz 4 dotacje na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na inne niż gazowe źródła ciepła w kwocie 8 000 zł.

Umowy na dofinansowanie zadania zostały podpisane 23 sierpnia 2018 r. oraz 6 września 2018 r.

W najbliższym czasie, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków o dotację na wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. W związku z krótkim terminem, do którego trzeba zakończyć realizację przedsięwzięć wymiany starych pieców – tj. do 15 listopada, termin składania wniosków o dotację będzie krótki, dlatego prosimy osoby zainteresowane o dokładność przy kompletowaniu dokumentacji.

Remonty dróg gruntowych zakończone

Zakończyły się prace związane z remontem dróg gruntowych na terenie gminy Kłecko. Utwardzeniu nawierzchni drogowej poddano odcinki dróg wymagających pilnego wzmocnienia. Tym samym w miejscowościach Kłecko, Bielawy, Charbowo, Świniary, Ułanowo, Michalcza, Dębnica, Gorzuchowo i Kamieniec zrealizowano nawierzchnie z tłucznia kamiennego, o powierzchni przekraczającej 11 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna wartość wykonanych prac blisko 368 000 zł.

Świetlica w Działyniu - dokończenie inwestycji już jesienią

W dniu 9 sierpnia 2018 roku podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Działyniu. Realizacji podjęły się dwie firmy. Pierwsza z nich – firma MELIO-BUD Lidia Kondracka, wykona boiska i place gier, pergole tarasowe i wejściowe oraz ogrodzenie terenu. Drugą firmą, która zrealizuje nawierzchnie piesze i drogowe wraz z parkingiem oraz nawierzchnią tarasów, jest firma pana Pawła Macioszka z Cielimowa. Ponadto firma ta, w ramach podpisanego kontraktu zrealizuje przy nowo wybudowanym budynku świetlicy wiejskiej, oświetlenie terenu oraz wykona brakujące elementy ślusarki, takie jak pochwyty i balustrady. Całość prac winna zakończyć się najpóźniej do dnia 10 października tego roku. Łączny koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 812 841,17 zł. W tym miejscu należy podkreślić, że gmina uzyskała dofinasowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w kwocie bliskiej 400 tysięcy złotych.

Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo” podpisana

W dniu 27 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo” w ramach działania 4.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Czytaj więcej: Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że po raz czwarty sołectwa Gminy Kłecko będą mogły skorzystać ze środków funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21