Kłecko

Font Size

Cpanel

Spotkanie organizacyjne dot. konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego na 2018 r.

W związku z ogłoszonymi konkursami na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza wszystkie organizacje zainteresowane złożeniem oferty, chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procedury lub zakresu ogłoszeń, kryteriów oceny oferty i sposobu rozliczania otrzymanych dotacji, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie w czwartek 18 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, Kłecko, ul. Dworcowa 14 w sali sesyjnej (II piętro).

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego na 2018 r.

Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza organizacje zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie:

  1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  2. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.
  4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
  6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

do składania ofert.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2018 r., godz. 14.00

Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie http://bip.klecko.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny/konkursy-na-realizacje-zadan-publicznych/konkursy-2018.html?pid=4327

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w 2018 roku ulega zmianie system odbioru odpadów. Od tego roku do odpadów zbieranych w workach w sposób selektywny dołącza kolejna grupa odpadów zbieranych w ten sposób: odpady ulegające biodegradacji. Dokładny sposób segregacji odpadów znajdziecie Państwo w poniżej załączonej ulotce.

Wysokość opłaty zostaje na tym samym poziomie.

Blankiety do płatności na 2018 r. można odbierać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko
w pok. nr 6 od dnia 15 stycznia 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM 2018 r..pdf)HARMONOGRAM 2018 r..pdf[ ]289 Kb
Pobierz plik (Segregacja odpadów.pdf)Segregacja odpadów.pdf[ ]137 Kb

Stypendia w ramach projektu "Nowa szansa" przyznane!

      22 grudnia 2017 roku podpisane zostały umowy stypendialne w ramach projektu "Nowa szansa", realizowanego przez gminę Kłecko, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia naukowe otrzymały dwie uczennice kłeckoskich szkół: Karolina Wójtowicz z Kłecka, uczennica klasy VII szkoły podstawowej w Kłecku i Nina Krupa z Dębnicy, uczennica klasy III gimnazjum. Aby otrzymać stypendium dziewczyny musiały wykazać się nie tylko bardzo wysoką średnią ocen w poprzednim roku szkolnym, ale także przynajmniej dwoma ocenami celującymi z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych lub informatyki na ostatnim świadectwie. Podpisując umowy z rodzicami naszych uczennic Burmistrz Adam Serwatka pogratulował uczennicom i ich rodzinom oraz wyraził nadzieję, że stypendia pomogą dziewczynom w realizacji planów naukowych i rozwoju zainteresowań, a dla innych uczniów staną się zachętą do walki o podobne wsparcie w przyszłym roku szkolnym. Karolina i Nina otrzymywać będą stypendium przez cały rok szkolny 2017/2018 w wysokości 300,00 zł co miesiąc (łącznie 3000,00 w całym roku szkolnym), które przeznaczyć muszą na realizację swoich indywidualnych planów rozwoju naukowego (kursy, wyjazdy edukacyjne, pomoce naukowe, sprzęt komputerowy i inne). Serdecznie gratulujemy!

 

OSTRZEŻENIE meteorologiczne – opady marznące

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 66, wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 17.12.2017 r.:

Zjawisko/stopień zagrożenia: opady marznące

Obszar: województwo wielkopolskie,

Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.12.2017 r. do godz. 07:00 dnia 21.12.2017 r.

Przebieg: W nocy z zachodu na wschód regionu będzie się przemieszczać strefa opadów śniegu i śniegu z deszczem przechodzących w deszcz. Miejscami opady będą marznące powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ogłoszenie numer 8/2018

Ogłoszenie numer 8/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

Czytaj więcej: Ogłoszenie numer 8/2018

       POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI    CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21