Kłecko

Font Size

Cpanel

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że jeszcze jest możliwość złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko o nieodpłatne  usunięcie odpadów azbestowych z własnej posesji.

Zachęcamy do udziału w akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest szczególnie te osoby, które w wyniku burzy 11 sierpnia zostały poszkodowane i chciałyby się pozbyć płyt eternitu z uszkodzonych budynków.

KRUS

            Burmistrz Gminy Kłecko przekazuje informację Prezesa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  p. Adama Sekścińskiego o możliwości starania się przez rolników w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur
i nawałnic w 2017r.
 w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/ Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

            Wnioski, które Państwo będą składać w KRUS rozpatrywane będą w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat spędzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę.

            Ponadto możecie Państwo ubiegać się o zmianę warunków dotychczas przyznanych ulg w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (np. poprzez zmianę terminu spłaty rat).

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                              /-/ Burmistrz Gminy Kłecko
                                                                                              Adam Serwatka

Załączniki:
Pobierz plik (KRUS.pdf)KRUS.pdf[ ]1624 Kb

Starostowie Dożynek Gminnych w Kłecku 2017

 

W związku z zaplanowanymi na dzień 26 sierpnia dożynkami gminnymi, mamy zaszczyt przedstawić wybranych gospodarzy tegorocznego święta plonów. Funkcję Starościny pełnić będzie pani Katarzyna Grzelak z Charbowa. Pani Katarzyna wraz  z mężem Marcinem wychowują dwójkę dzieci oraz prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, które jest ukierunkowane na produkcję roślinną.

Czytaj więcej: Starostowie Dożynek Gminnych w Kłecku 2017

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU NAWAŁNICY NA TERENIE GMINY KŁECKO


Dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) publikujemy formularz wniosku o zasiłek celowy oraz wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych /.../

Zasady dotyczące udzielania zasiłku celowego w wysokości do 6.000,- zł. i do 20.000,- zł


Nadleśnictwo Gniezno - stan klęski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza  na podstawie art. 29 pkt.3  Ustawy o lasach z dniach 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r.  do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce , Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.

Nadleśniczy

Michał Michalak

       POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI    CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21