Kłecko

Font Size

Cpanel

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że już po raz trzeci sołectwa Gminy Kłecko będą mogły skorzystać ze środków funduszu sołeckiego.

Z dniem 20 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim. Zgodnie z Ustawą, Rada Miejska Gminy Kłecko w dniu 9 marca 2015 r.  podjęła uchwałę nr V/23/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane są przez Burmistrza Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu przeznaczone być mogą na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne są ze strategią rozwoju gminy (wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2018 stanowi załącznik do artykułu).

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach określonych na to sołectwo środków, zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Uchwalony wniosek musi zostać złożony jest do burmistrza przez sołtysa w terminie do 30 września br. 

WIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2017

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 9 lipca 2017 r. ruszyła kolejna edycja Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej.
Do turnieju zgłosiły się drużyny z następujących miejscowości:

Pomarzany
Świniary
Polska Wieś
Michalcza
Dębnica
Gorzuchowo
Dziećmiarki


Mecze odbywają się w każdą niedzielę o godz. 14-tej.

W załączeniu regulamin rozgrywek oraz wyniki dotychczas rozegranych meczów.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin 2017.doc)Regulamin 2017.doc[ ]54 Kb
Pobierz plik (wyniki meczów 2017.pdf)wyniki meczów 2017.pdf[ ]177 Kb

AKCYZA DLA ROLNIKÓW 2017

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


            Pieniądze wypłacane będą w termie: 2 - 31 października 2017 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Burmistrz Gminy Kłecko 
/-/ mgr  Adam Serwatka

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek akcyza 2017.pdf)wniosek akcyza 2017.pdf[ ]242 Kb

Informacja o terminach składania wniosków na 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku, informuje, iż 1 sierpnia 2017 r., to data początku składnia wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Ponadto od 1 sierpnia 2017r., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłecku lub na stronie internetowej Ośrodka

www.mgopsklecko.naszops.pl

Formularze wniosków o ww. świadczenia będą wydawane począwszy od dnia 1 sierpnia 2017r.


Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_500+.pdf)wniosek_500+.pdf[ ]427 Kb

PUNKT KONSULTACYJNY DLA USŁUG DORADCÓW EMERYTALNYCHW wyniku nawiązanej współpracy z Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie informujemy, że siedzibie w Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, przy ul. Dworcowej 14 pok. nr 7 (II piętro) zostanie utworzony PUNKT KONSULTACYJNY dla usług doradców emerytalnych ZUS.

W dniu 25 lipca 2017 r od godziny 12.00 do 14.00,  w siedzibie urzędu, doradcy ZUS będę udzielać informacji dotyczących:

1) możliwości przejścia na emeryturę od 1 października 2017
2) zakładania kont PUE

Zachęcamy do skorzystania z usług doradców.

Rozbudowa szkoły w Dębnicy – pierwsze roboty za nami

Na ukończeniu jest robiórka budynków gospodarczych oraz toalet, w miejscu których powstanie nowa część szkoły oraz sala sportowa. Wykonawca prac firma Wegner usunęła budynki kolidujące z rozbudową szkoły. Na tak przygotowanym placu budowy, niebawem rozpocznie się kolejny etap prac jakim jest wykonywanie fundamentów. Z uwagi na fakt, że w niektórych miejscach występują grunty słabonośne, w projekcie technicznym założono wykonanie posadowienia pośredniego w postaci pali żelbetowych. Dlatego też w niedalekim czasie na plac budowy zawita ogromnych rozmiarów wiertnica, która będzie wykonywała palowanie pod nowy budynek szkoły oraz sali sportowej. Rozbudowa szkoły i budowa sali sportowej dofinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020. Planowane zakończenie prac to sierpień 2018 roku, a pierwsi uczniowie przekroczą próg nowej szkoły we wrześniu 2018 roku.

       POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI    CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 95 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21