Kłecko

Font Size

Cpanel

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na względzie troskę o zdrowie i życie mieszkańców Zarząd Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że od 1 maja 2018 r. wprowadzone zostają zakazy stosowania najgorszej jakości paliwa stałe np. bardzo drobny miał lub węgiel brunatny czy flotokoncentratu 

Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymywanie norm emisyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów i zakazów, określonych w tzw. uchwale antysmogowej, podlega karze grzywny.

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka.pdf)ulotka.pdf[ ]251 Kb

Zmiana metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że od 1 września 2017 r. obowiązywać będą: nowa metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz wzór deklaracji. Ze względu na zmianę metody określania opłaty z gospodarstwa domowego na ilość osób zamieszkujących nieruchomość, konieczne będzie złożenie nowej deklaracji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce.

Odbiór odpadów komunalnych w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku nie ulega zmianie system odbioru odpadów. Wysokość opłaty również zostaje na tym samym poziomie.

Blankiety do płatności za I półrocze 2017 r. można odbierać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w pok. nr 8 od dnia 11 stycznia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram 2017.pdf)Harmonogram 2017.pdf[ ]208 Kb

Nowa segregacja odpadów od lipca 2015r.

Drogi Mieszkańcu!

      Od dnia 1 lipca 2015r. zmianie ulega sposób segregacji odpadów. Do tej pory odpady były zbierane w sposób dwu pojemnikowy. Do jednego pojemnika trafiały odpady zmieszane, a do drugiego odpady suche, zebrane selektywnie. W nowym systemie segregacja odbywać się będzie w specjalnych workach przeznaczonych do segregacji plastiku, szkła oraz papieru. Odpady, których nie można wysegregować będą zbierane w pojemniku na odpady zmieszane. Dla mieszkańców już segregujących odpady komplet worków zostanie dostarczony przez firmę wykonującą usługę odbioru odpadów, natomiast dla mieszkańców, którzy zamierzają podjąć segregację komplet worków otrzymają w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko przy składaniu deklaracji.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami można uzyskać pod nr tel. 61 4270 125 wew. 208, bądź drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja z zakresu gospodarki odpadami

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o odpadach poniżej udostępniamy informację z zakresu gospodarki odpadami  za ostatnie lata, tj. o:

1. podmiotach  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z tereny danej gminy,

2. miejscu zagospodarowania przez w/w podmioty zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowni,

3. osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

4. punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dot. stanu gospodarki odpadami 2015.pdf)Informacje za 2015r.[ ]58 Kb

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21