Kłecko

Font Size

Cpanel

Informacja o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy maj-czerwiec 2015 r.

    Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że można składać wnioski o szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły straty w uprawach polowych: zboża ozime, zboża jare, truskawki i krzewy owocowe co najmniej 30 % , pisemne wnioski o oszacowanie strat należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY KŁECKO, pokój nr 6, DO DNIA 31 lipca 2015r. Wnioski o oszacowanie strat złożone po terminie 31.07.2015r. ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez Zespół Gminnej Komisji.

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK -szacowanie strat 2015.pdf)WNIOSEK -szacowanie strat 2015.pdf[ ]77 Kb

UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH

       Niniejszym przypomina się wszystkim właścicielom gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne o obowiązku ich utrzymywania. Rowy te stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymania powoduje zagrożenie powodziowe. Rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej, utrzymywane są przez gminę. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem zadaniem gminy wynikającym z jej prawa własności. Natomiast w odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wymienionych w art. 73 prawa wodnego, dotyczących gruntów prywatnych, nie ma możliwości poniesienia wydatków z budżetu gminy. Zarówno wykonanie jak i utrzymanie tych urządzeń należy bowiem do właściciela gruntu. Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne   (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 469 )

Pozwolenie na posiadanie psa groźnej rasy

     Osoba będąca posiadaczem agresywnego psa powinna pamiętać, że ciąży na niej obowiązek otrzymania odpowiedniego zezwolenia. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Załączniki:
Pobierz plik (WZÓR wniosku.pdf)WZÓR wniosku.pdf[ ]104 Kb
Pobierz plik (Wzór zezwolenia.pdf)Wzór zezwolenia.pdf[ ]105 Kb

Czytaj więcej: Pozwolenie na posiadanie psa groźnej rasy

Obowiązki właściciela psa.

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł słyszał prawie każdy. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel.

Czytaj więcej: Obowiązki właściciela psa.

Wyłapywanie bezdomnych i usuwanie padłych zwierząt

     Za wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kłecko odpowiedzialna jest firma VET-AGRO SERWIS, 64-980 Trzcianka, ul. Konopnickiej 62. za pośrednictwem stanowiska ds. rolnictwa  w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko (Michała Zdrojewskiego) pod numerem tel. 61 427 01 25 wew. 206. (na podstawie umowy z dnia 01.12.2011r.).

     Usuwaniem padłych zwierząt z terenu Gminy Kłecko zajmuje się Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe „HETMAN”, Florianów nr 24 , 99 – 311 Bedlno, za pośrednictwem stanowiska ds. rolnictwa  w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko (Michała Zdrojewskiego) pod numerem tel. 61 427 01 25 wew. 206 lub bezpośrednio do punktu dyspozycyjnego Antoniewo pod numerem tel. 52 384 44 43 (Na podstawie umowy z dnia 13.12.2013r.).

Zapraszamy do adopcji naszych psów przebywających w schronisku !!!


Schronisko (link) Psy przebywające w schronisku w Pile /Gładyszewie, Leszków/ z gm. Kłecko 


 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21