Kłecko

Font Size

Cpanel

   
RPWP.03.02.01-30-0047/15

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku
wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

RPWP.09.03.03-30-0077/16 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej
RPWP.03.03.01-30-0032/16 Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko
 

 
RPWP.08.01.02-30-0315/16 Nowa szansa
RPWP.08.01.02-30-0329/16 Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli
i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy

 
00041-65150-UM1500132/16

Budowa sieci kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko
wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

00584-6935-UM1510930/17

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem
poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21