Kłecko

Font Size

Cpanel

Termomodernizacja budynku oświatowego

Gmina Kłecko jest beneficjentem projektu „Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku oświatowego zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku. Termomodernizacja obiektu obejmować będzie:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie;
  • ocieplenie stropodachu;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
  • wymianę kotłowni i instalacji c.o.;
  • wymianę opraw oświetleniowych;
  • montaż paneli fotowoltaicznych.

Okres realizacji projektu obejmuje czas od 1 czerwca 2016 roku do 30 listopada 2017 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 5 392 865,78 zł, a wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 4 538 600,90 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego, wyeliminowanie strat energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz jakości środowiska przyrodniczego w gminie Kłecko, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku poprzez oszczędność kosztów energii oraz poprawa warunków nauczania w placówce edukacyjnej.

I etap projektu, obejmujący ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz  przygotowanie pomieszczenia kotłowni zakończył się do 31 października 2016 roku, a jego wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno Handlowe HENBUD z Kłecka. Realizacja II etapu rozpocznie się wiosną 2017 roku.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21