Kłecko

Font Size

Cpanel

Nowa szansa

Projekt Nowa szansa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma on na celu podniesienie wiedzy 200 uczniów uczestniczących w edukacji, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie wiedzy 25 nauczycieli w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Kłecku, prowadzonym przez Gminę Kłecko.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • doposażenie pracowni przedmiotowych, w szkole podstawowej o pracownie matematyczną, przyrodniczą, w gimnazjum o pracownie matematyczną, biologiczną, chemiczną, fizyczną i geograficzną w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,
  • realizację 12 projektów edukacyjnych,
  • realizację 4 bloków dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • realizację 4 kółek zainteresowań,
  • realizację 4 form specjalistycznego wsparcia,
  • przyznanie 40 stypendiów dla uzdolnionych uczniów,
  • wsparcie 6 nauczycieli w ramach studiów podyplomowych oraz 25 nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 190 uczniów/-nic.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu 1 594 007,48 zł, kwota dofinansowania 1 514 307,10 zł.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21