Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy

Projekt Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel główny projektu to wzrost kompetencji kluczowych 80 uczniów z woj. wielkopolskiego, z gminy Kłecko poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w oparciu o dodatkowe zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów zdolnych, z trudnościami w nauce i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażenie 2 pracowni, uzupełnienie kwalifikacji 10 nauczycieli w ramach projektu trwającego od 02.07.2018 do 30.06.2021. Projekt jest odroczony w czasie ze względu na jego zintegrowanie z projektem EFRR. SP w Dębnicy objęta wsparciem znajduje się na obszarze wiejskim w woj. wielkopolskim. Na potrzeby projektu przygotowano diagnozę potrzeb SP z uwzględnieniem stanu posiadanego sprzętu. Realizacja dot. następujących zadań:

Okres realizacji projektu od 02 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Całkowita wartość projektu 228 286,30 zł, kwota dofinansowania 194 043,35 zł.