Kłecko

Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o I przetargu dz. 289 Kłecko

Kłecko, dnia 07.05.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 ze zmianami), a także § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza I nieograniczony przetarg ustny


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 289, o powierzchni 0,0965 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1G/00035975/4, zlokalizowana w Kłecku, w rejonie ul. Jarzębinowej. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod tereny ciągów zieleni projektowanych w obrębie obszarów zainwestowanych. Działka w kształcie regularnym w formie prostokąta, o dobrej lokalizacji w strefie miejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 45.292,00 zł (sprzedaż zwolniona od podatku VAT). Nabywca wpłaci należność przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r., o godz. 10:00 w sali nr 5, II piętro, w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o I przetargu dz. 289 Kłecko

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21