Kłecko

Font Size

Cpanel

OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU

Kłecko, dnia 15.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 oraz art. 39  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zmianami), a także § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza VII nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku nr 25 położonym w Kłecku przy ul. Słonecznej. Budynek znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych 234/6 i 235/6, o łącznej powierzchni 0,2218 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1G/00054098/1 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego pod tereny usługowe. Na ww. działkach zlokalizowany jest budynek mieszkalno-usługowy, wielolokalowy, trzykondygnacyjny, w którym parter i pierwsze piętro zajmują lokale użytkowe, a na drugim piętrze wyodrębniono 6 lokali mieszkalnych. Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na drugim piętrze i składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej mieszkalnej 56,14 m2. Do lokalu przynależy udział wynoszący 5614/150551 części w częściach wspólnych nieruchomości oraz w gruncie – działkach nr 234/6 i nr 235/6.  Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21