Kłecko

Font Size

Cpanel

25.- lecie samorządu w gmine Kłecko

 Rynek w Kłecku  Reforma samorządowa w Polsce to nie tylko pierwsze wybory do samorządów (27 maja 1990r.), to była istotna reforma ustroju państwa. Zmiana polegała na tym, że odeszliśmy od scentralizowanego układu w organach administracji państwowej. Samorządy gminne uzyskały autonomię i możliwość podejmowania decyzji we własnym imieniu. Wójt, burmistrz, prezydent miasta przestał wtedy podlegać wojewodzie, a później kiedy powstały samorządowe powiaty i województwa, także staroście powiatu i marszałkowi województwa. Gminy uzyskały prawo własności, przejęły kilka milionów nieruchomości i półtora tysiąca przedsiębiorstw państwowych.To stworzyło sytuację, w której gminy mają własne zasoby, osobowość prawną, mają własne pieniądze i własną administrację. To była zmiana całego ustroju państwa. Jej wdrożenie wymagało nie tylko zmian legislacyjnych, ale przebudowy organizacyjnej państwa, przede wszystkim zaś przebudowy umiejętności i mentalności społecznej. Z okazji 25.-lecia samorządu, poniżej zamieszczamy informację o tym jak od 1990r. w naszej Gminie - we wszystkich kadencjach - wyglądały składy osobowe władz Gminy Kłecko (Rada, Zarząd, Burmistrz).
Eugeniusz Kołodziejczak
Sekretarz Gminy Kłecko

Uroczystości z ok. 25 - Lecia Samorządności w Kłecku

    Uroczystości 25- lecia Samorządności w Kłecku odbyły się dokładnie w 25 rocznicę pierwszej sesji Rady Miasta i Gminy Kłecko, która odbyła się też 6 czerwca, ale 1990 roku. Program obchodów przewidywał Mszę Świętą, uroczystą sesję i piknik rodzinny. O 14,00 rozpoczęła się w kościele parafialnym Msza Św. „W intencji Ojczyzny” , którą celebrował Proboszcz Ks. Kan. Mirosław Kędzierski w asyście pocztów sztandarowych i w oprawie muzycznej Orkiestry Dętej Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Ks. Kędzierski w homilii odniósł się do historii samorządu na naszym terenie, zaznaczył pozytywne aspekty działalności naszej lokalnej władzy. Po Mszy Św. wszyscy przy dźwiękach orkiestry przeszli do Domu Kultury na Uroczystą Sesję Rady Miejskiej Gminy Kłecko. Po hymnie w wykonaniu orkiestry Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kroenke rozpoczął sesję od powitania wszystkich obecnych na sali. W sesji uczestniczyli byli samorządowcy siedmiu kadencji, które pracowały w czasie 25 lat na rzecz naszej gminy, obecni i byli radni, obecni i byli sołtysi, Burmistrzowie w osobach: Adam Serwatka, Marek Kozicki i Jan Borkowicz, Przewodniczący Rady: Adam Kroenke, Mieczysław Szczepański i Tadeusz Dobrzycki. Z zaproszenia skorzystali również Posłowie: Tadeusz Tomaszewski i Paweł Arndt, Senator Piotr Gruszczyński, wice Starosta Gnieźnieński Jerzy Berlik, a z delegacji sąsiednich gmin Sekretarz Gminy Mieścisko Alicja Kędracka. Głos zabierali wszyscy burmistrzowie, którzy w swoich wystąpieniach w krótkich słowach oceniali minione lata. Następnie Przewodniczący Rad uczestniczący w tej uroczystej sesji przedstawiali radnych swoich kadencji, a Burmistrz wręczał pamiątkowe listy gratulacyjne. Potem ta sama procedura dotyczyła byłych i obecnych sołtysów. Wystąpienia gości zakończyły sesję. Sesji towarzyszyły dwie wystawy: pierwsza historyczna przedstawiająca zdjęcia z I Sesji z dnia 6.06.1990r. i z II-ej z dnia 16.06.1990 roku oraz wystawa fotografii i prac plastycznych konkursu „Piękno Ziemi Kłeckiej”, rozpisanego na okoliczność rocznicy 25-lecia Samorządności. Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych do przejścia do Parku Miejskiego na dalszą część uroczystości.

     Pogoda tego dnia była piękna, dlatego ściągnęła do parku tłumy kłecczan. „Piknik Rodzinny” zaproponowany przez organizatorów był nastawiony na zabawę dla wszystkich. Na scenie odbywały się przedstawienia i występy skierowane przede wszystkim dla dzieci, ale i starsi mogli coś znaleźć dla siebie. Wystąpiły dzieci z Akademii Małego Odkrywcy,dzieci i ich rodzice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku, młodzież Gimnazjum im. Wł. Nehringa i dzieci i młodzież z sekcji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. Były stoiska gastronomiczne z darmowym ciastem, napojami, chlebem ze smalcem, grochówką. Ksiądz Proboszcz udostępnił swój ogród gdzie rozmieściły się dmuchańce dla dzieci i strzelnica z wiatrówki. Były stoiska plastyczne gdzie najmłodsi mogli wykazać się swoimi talentami, tańce na scenie i pod sceną, przejazdy na kucykach. Piknik zakończył się zabawą taneczną.

Jacek Molenda.


Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21