Kłecko

Font Size

Cpanel

Flaga

   Wzór flagi Gminy Kłecko przyjęty został przez Radę Miejską 22 kwietnia 2003r. i opisany jest w § 6 ust. 2 Statutu Gminy Kłecko :  "barwy Gminy określa jej flaga, koloru białego z „Herbem Gminy” w jej centrum, o wy­miarach właściwych dla flagi państwowej:
UWAGA
Flaga jest własnością Gminy Kłecko i podlega ochronie prawnej,
 a zasady używania herbu i flagi określa:

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21