Kłecko

Font Size

Cpanel

Herb

      Herbem miejskim od początku XVI w., a może i przed tym był orzeł polski, ale bez korony, może na znak, że miasto jeszcze z czasów książęcych pochodzi. Najdawniejsza znana pieczęć pochodzi z początku XVI w. Ma ona w tarczy orła książęcego, a w otoku napis: Sigilum Civitatis Klecen, i jest wyciśnięta na dokumencie z  1576r..

Z końcem XVII w., w  1697r. sprawiło sobie miasto drugą pieczęć o zupełnie innym wyobrażeniu, mianowicie zamiast orła dało róg myśliwski pod czapką książęcą, który nawiązuje do herbu ks. Radziwiłłów. W wieku XVIII musiano sporządzić nową już pieczęć i wrócić do dawnego herbu, orła książęcego w tarczy. Znajdujemy ją wyciśniętą w akcie z  1793r. W drugiej połowie XIX w. miasto powróciło do herbu nawiązującego do herbu Radziwiłłów i używało pieczęci z rogiem myśliwskim i mitrą, aż do ostatnich czasów przed II wojną światową (1939r.).

     Współczesny Herb gminy Kłecko, a zatem i miasta, został przyjęty uchwałą Nr VI/61/90 Rady Miasta i Gminy Kłecko z dnia 15 grudnia 1990r. w sprawie ustalenia Herbu Gminy Kłecko i potwierdzony w  Uchwale nr VI/43/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kłecko - Ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85, poz. 1628 z 27 maja 2003r.- obowiązującej od dnia 11 czerwca 2003r. i nawiązuje do tradycji oraz okresu samorządu gminy przed II wojną światową.


Współczesny wzór herbu Gminy Kłecko ....(więcej)

UWAGA ...
Herb jest własnością Gminy Kłecko i podlega ochronie prawnej,
 a zasady używania herbu i flagi określa:
Załączniki:
Pobierz plik (herb_gminy.pdf)herb gminy Kłecko[herb gminy Kłecko]135 Kb

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21