Kłecko

Font Size

Cpanel

Kościoły

Kościół pw. św. Mikołaja w Dębnicy

Świątynia wzniesiona w 1726 r. z fundacji Eleonory z Działyńskich Latalskiej (parafia wzmiankowana już w 1392 roku). Kościół został odnowiony i rozbudowany w 1937 r. według projektu architekta Stefana Cybichowskiego. Kościół drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Nawa zamknięta niższym i węższym, wielobocznym prezbiterium. Na dwuspadowym dachu krytym blachą od wschodu wieżyczka na sygnaturkę, od zachodu wieża dobudowana w 1937 roku. Wyposażenie i wystrój pochodzą głównie z czasów powstania świątyni. Ołtarz główny architektoniczny z II połowy XVII w., z bramkami i pochodząca z II połowy. XIX w. kopią obrazu „Madonny Sykstyńskiej” Rafaela. Ołtarze boczne i ambona w stylu regencji, chrzcielnica z rzeźbioną sceną Chrztu Chrystusa z II połowy. XVIII w. Na profilowanej belce tęczowej krucyfiks z I połowy XVIII w. w otoczeniu glorii i symboli Męki Pańskiej. W prezbiterium marmurowe epitafium Wiridianny z Radolińskich 1°voto Kwileckiej, 2°voto Fiszerowej. Przy kościele stoi piękna drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej, przypuszczalnie z II połowy XVIII w.

Kościół pw. Opieki Matki Boskiej w Pomarzanach

Pierwszy kościół w Pomarzanach powstał na przełomie XIII i XIV wieku i istniał do 1758 roku (a jego patronką była św. Katarzyna) gdy go rozebrano i w jego miejsce zbudowano nową świątynię. Ta z kolei przetrwała do 1892 roku, gdy Wiktoryn Chełmicki zbudował kościół z czerwonej cegły istniejący do dzisiaj, ale będący już pw. Opieki Matki Boskiej. Kościół ma trzy ołtarze. Główny, w którego centrum umieszczony jest obraz Opiekunki Matki Boskiej, stoi w prezbiterium. Pod tym obrazem znajduje się wizerunek byłej patronki św. Katarzyny, ale jest on odsłaniany tylko wówczas, gdy główny obraz jest obniżany (dzieje się tak w dniu imienin patronki). Drugi ołtarz przedstawia św. Józefa z Dzieciątkiem, a trzeci – znajdujący sie w dobudowanej kapliczce – przedstawia św. Katarzynę. Obecnie świątynia jest filią kościoła parafialnego w Łagiewnikach Kościelnych (gmina Kiszkowo).

Kościół pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku

Obecny kościół zbudowano po 1510 r., częściowo zmieniono w 1781 r., a powiększony w 1930 r. o kaplicę i wieżę przy południowej ścianie. Wieża nakryta charakterystycznym widocznym z daleka hełmem, pokrytym miedzianą blachą. Świątynia otoczona jest starym, ceglanym murem. Kościół jest murowany z cegieł, jednonawowy, zamknięty wielobocznym prezbiterium, orientowany. Od wschodu gotycka zakrystia. Pierwsza świątynia w tym miejscu mogła już istnieć w XI wieku, a parafia wzmiankowana była w 1331 roku. Ołtarz główny kościoła, renesansowy z 1596 r. w formie tryptyku, wykonany przez Mateusza Kossiora z Poznania, z bogatą dekoracją snycerską, rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazami – po bokach – przedstawającymi Zwiastowanie, Narodzenie, Hołd Trzech Króli i Wniebowzięcie. W centrum św. Jadwiga, a w zwieńczeniu – św. Jerzy. W murach od strony południowej liczne wywiercone w cegłach otwory. Te tajemnicze zagłębienia spotyka się w ścianach wielu kościołów w Wielkopolsce i na Pomorzu. Ich powstanie tłumaczy się różnie. Jedni twerdzą, że drążyli je pielgrzymi w pokucie za grzechy, inni, że proszek w ten sposób powstały miał cudowne właściwości, a jeszcze inni, że zostały wywiercone one tzw. świdrem ogniowym podczas krzesania ognia w Wielką Sobotę.

 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Działyniu

Świątynia w Działyniu jest najmłodszym kościołem w gminie Kłecko. Powstała w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Nie jest kościołem parafialnym, tylko pod względem administracyjnym należy do kościoła parafialnego w Dębnicy. Kościół zbudowany jest z czerwonej cegły i otynkowany, w rzucie poziomym na planie prostokąta. Wieżę znajdującą się od strony połnocno-wschodniej, jak i całą budowlę pokrywa czerwona dachówka. Świątynia jest bardzo nowoczesną arechitektonicznie budowlą.

 Kościół pw. św. Katarzyny w Waliszewie

Kościół zbudowano w roku 1759 z fundacji kanonika gnieźnieńskiego Ludwika Riancour. Świątynia jest skromną, drewnianą, jednonawową budowlą orientowaną o konstrukcji zrębowej. Na krytym gontami dwuspadowym dachu widnieje wieżyczka na sygnaturkę. Od strony północnej przylega zakrystia. Wewnątrz ołtarz główny późnobarokowy z XVII-wiecznymi rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha nad bocznymi bramkami, barokowe ołtarze boczne z obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Katarzyny oraz sceną Zwiastowania. Na belce tęczowej rzeźby: krucyfiks, Matka Boska Bolesna i św. Jan, najprawdopodobniej pochodzące z wcześniejszego kościoła. Po zakończeniu I wojny światowej zamierzano kościół rozebrać. Dlaczego tego zaniechano? Prawdopodobnie przysłużył się temu cud, o którym można usłyszeć od miejscowej ludności. Oto gdy próbowano ze wsi wywieźć Najświętszy Sakrament, przechowywany do tego czasu w kościele, konie odmówiły posłuszeństwa - stawały dęba nie chcąc przekroczyć granic wioski. W miejscu tym do dziś stoi upamiętniający to wydarzenie krzyż.

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świniarach

Kościół w Świniarach wzniesiono w 1909 roku. Jest on dwunawowy, murowany i otynkowany, na planie prostokąta, z nieco węższym i niższym prezbiterium. Od początku swojego istnienia do końca II wojny światowej był to kościół ewangelicki. Świątynią rzymskokatolicką kościół stał się w 1957 roku. Wówczas patronką została Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Uroczystej konsekracji kościoła dokonano 10 czerwca 1968 roku. Świątynia ma dzwonnicę, którą dobudowano do wysokości wschodniego muru szczytowego kruchty. Na ścianach szczytowych dzwonnicy zamontowano dwa zegary. Zwieńczeniem dzwonnicy jest ozdobna drewniana wieżyczka, którą przykrywa czterospadowy dach namiotowy zakończony żelaznym krzyżem. Wewnątrz kościoła, w prezbiterium znajduje się ołtarz główny z obrazem  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a w nawie bocznej znajduje się drugi ołtarz z obrazem Najświętszej Maryi Panny.

"Spacerem po Kłecku" - 2011r. UMGK

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21