Kłecko

Font Size

Cpanel

LPK

Krajobraz LPK      Jednym z „asów” w talii walorów turystycznych gminy Kłecko jest Lednicki Park Krajobrazowy. Jego obszar liczy 7.652 ha i rozciąga się na terenie czterech gmin: Kłecka, Kiszkowa, Łubowa i Pobiedzisk. Park ten zajmuje w systemie obszarów chronionych w Polsce miejsce szczególne, ponieważ o jego powołaniu w 1988 roku zdecydowały nie tylko walory przyrodnicze, co zlokalizowane w tym regionie wyjątkowe pamiątki historyczne, skupione na niewielkim obszarze, w centrum którego rozciąga się jezioro Lednickie. Na największej wyspie jeziora – Ostrowie Lednickim – znajduje się jeden z najcenniejszych polskich zabytków: siedziba Mieszka I. Widocznymi śladami tych zamierzchłych czasów są ruiny potężnych budowli kamiennych: pałacu książęcego (palatium), połączonego z kaplicą i ruiny tzw. drugiego kościoła. Odkryte w kaplicy baseny chrzcielne pozwalają domniemywać, że tu właśnie odbył się chrzest Polski.

Czytaj więcej: LPK

Lednicki Park Krajobrazowy - informacje

fragm. mapy atrakcji turyst. Pow. gnieźnieńskiego   Teren o dużych wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Utworzony w 1988r., a w 10 lat później poszerzony do obecnych granic (Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 10/98). Park obejmuje obszar o powierzchni 7 652,48 ha., z czego na terenie Gminy Kłecko jest 2 071,17 ha.
Lednicki Park Krajobrazowy został powołany dla ochrony unikalnych w skali kraju ziem, rozciągających się wokół Jeziora Lednickiego, będących kolebką polskiej państwowości.
Mieści się tutaj również MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW (http://www.lednicamuzeum.pl/) oraz WIELKOPOLSKI PARK ETNOGRAFICZNY.

  Mapa atrakcji turystycznych pow. gnieźnieńskiego >>> więcej 

Lednicki Park Krajobrazowy - w/g przewodnika turystycznego Marii Chojnackiej i Beaty Raszka

Lednicki Park Krajobrazowy leży w środkowej Wielkopolsce, na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północ od linii kolejowej Poznań – Gniezno. Zajmuje teren o powierzchni ponad 7.000 ha należący do 4 gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska.

     Utworzono go w 1988 roku dla ochrony unikatowych w skali kraju ziem, rozciągających się wokół jeziora Lednica, będących kolebką polskiej państwowości. Jest to bogaty w zabytki teren, który wraz z niezmienionym krajobrazem polodowcowym i szatą roślinną stanowi obszar ważny w dziejach Polski. Brzeg jeziora, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa, udokumentowanego tu od neolitu. Okres świetności tych terenów przypadł na X i XI wiek, kiedy to największa z czterech wysp na jeziorze – Ostrów Lednicki – mieściła siedzibę księcia Mieszka I.

 

Załączniki:
Pobierz plik (przewodnik chojnacka.pdf)przewodnik chojnacka[Opisy miejscowości gm. Kłecko w/g przewodnika Chojnacka, Raszka]210 Kb

Czytaj więcej: Lednicki Park Krajobrazowy - w/g przewodnika turystycznego Marii Chojnackiej i Beaty Raszka

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21