2018-09-28 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja gmina Kłecko – etap I wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko i budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy

Termin realizacji: wrzesień - listopad 2016

Zakres wykonanych robót:

Kanalizacja sanitarna Wilkowyja:

  • sieć kanalizacyjna

- rurociąg PVC Ø 200 mm – 284,36 mb,

- rurociąg PVC Ø 160 mm – 74,62 mb,

- rurociąg tłoczny PE Ø 110 mm – 218,49 mb,

- przepompownia ścieków – 1 kpl.

  • studnie kanalizacji Ø 100 mm – 11 szt.
  • studnie kanalizacji Ø 425 mm – 16 szt.

Kanalizacja sanitarna Brzozogaj:

  • sieć kanalizacyjna

- rurociąg PVC Ø 200 mm – 166,39 mb,

- rurociąg PVC Ø 160 mm – 13,20 mb,

  • studnie kanalizacji Ø 100 mm – 4 szt.
  • studnie kanalizacji Ø 425 mm – 2 szt.

Kanalizacja sanitarna Dębnica:

  • sieć kanalizacyjna

- rurociąg PVC Ø 200 mm – 4,33 mb,

- rurociąg PVC Ø 160 mm – 80,81 mb,

- rurociąg tłoczny PE Ø 75 mm – 8,38 mb,

- przepompownia ścieków – 1 kpl.

  • studnie kanalizacji Ø 425 mm – 6 szt.

Łączna wartość: 411 656,95 zł (w tym: Brzozogaj: 78 019,39 zł, Dębnica: 57 669,09 zł, Wilkowyja: 275 968,47 zł)

Gwarancja: 60 miesięcy /do 16 listopada 2021 roku/

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 290 000 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji