2020-07-30 Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności nieruchomości - 5 działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, zlokalizowanych w Kłecku w rejonie ul. Spacerowej.

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 65 ze zmianami),a także § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
na zbycie prawa własności nieruchomości - 5 działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo 
jednorodzinne, zlokalizowanych w Kłekcu, w rejonioe ul. Spacerowej. 

Ogłoszenie o przetargu z dnia 28 lipca 2020 r.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji