2020-10-12 Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021.
W tym roku Gmina Kłecko, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, oraz Komisariat Policji w Kłecku, wspólnie włączają się w akcję - promującą bezpieczeństwo w sezonie grzewczym wśród mieszkańców Gminy Kłecko.
Przez najbliższe dwa tygodnie na naszym fanpage pojawiać się będą informacje związane z zagrożeniami jakie czekają na nas podczas sezonu grzewczego. Podsumowaniem akcji będzie konkurs edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla mieszkańców gminy Kłecko. Dlatego zachęcamy do śledzenia prezentowanych infografik. Na uczestników konkursu czekać będą atrakcyjne nagrody.
🔥W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
🔥Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.
🔥Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.
🔥Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji