2021-08-16 Dobry Start - Komunikat MGOPS Kłecko

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku uprzejmie informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W związku z wprowadzeniem od 1.07.2021r. ww. zmian,  w siedzibie M-GOPS w Kłecku utworzony zostanie punkt konsultacyjny w zakresie:
- założenia profilu PUE (który umożliwia wysłanie wniosku 300+ drogą elektroniczną),
- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożenia wniosku 300+,
- pomocy w wypełnieniu i wysłaniu wniosku 300+.

Porady udzielane będą przez pracowników ZUS w dniu 30.08.2021r. (poniedziałek) od 8.30 do 10.30 w siedzibie M-GOPS w Kłecku.

Dla osób chcących wykorzystać obecność pracowników ZUS i w ich asyście wysłać wniosek drogą elektroniczną prosimy o zabranie ze sobą: - dowodu osobistego,

- nr rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie,
- adresu e-mail,
- numeru telefonu,
- danych dzieci (w tym PESEL),
- adresów szkół do których będą uczęszczać dzieci,
- oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli takie posiada).

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji