2018-10-04 Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej, na okres 6 miesięcy burmistrz miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Termin wydania decyzji – do 1 miesiąca.

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub administratora budynku.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał), a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie złożone w obecności pracownika.
 4. Polecenie wypłat dodatku na rachunek bankowy.
 5. Wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc (oryginał do wglądu).
 6. Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku, potwierdzony przez Wydział Architektury lub kopię umowy sprzedaży (nabycia) nieruchomości (oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu,
 7. Orzeczenie o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 8. Ostatnia faktura za energię elektryczną.
 9. Inne dokumenty, które mogą pomóc w rozpatrzeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy min. potwierdzające, że składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są np. przez Urząd Pracy czy Ośrodek Pomocy Społecznej.
 10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817, ze zm.),
« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji