2018-10-04 Dodatki Energetyczne

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Ważne:

osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Dodatek energetyczny na pisemny wniosek przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki w drodze obwieszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc

Wniosek o dodatek energetyczny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji