2019-10-11 Gmina Kłecko wśród liderów najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce

W październiku  bieżącego roku odbyła się w Centrum Kongresowym w Katowicach uroczysta Gala Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Gmina Kłecko znalazła się w pierwszej dziesiątce liderów wyróżnionych  samorządów w zakresie wydatkowania środków finansowych na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca. To jedno z najważniejszych zestawień wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego publikowane przez czasopismo „WSPÓLNOTA” (www.wspolnota.org.pl). Do niedawna zajmowaliśmy 491 pozycję wśród gmin miejsko - wiejskich. Duża aktywność samorządowców oraz zaangażowanie urzędników pozwoliły na znaczący awans naszego samorządu. Wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę na mieszkańca kształtuje się na poziomie 1 808zł a jeszcze kilka lat temu była kilkakrotnie niższa.

Na tak zaszczytne wyróżnienie, składają się inwestycje jakie gmina zrealizowała w latach 2016 – 2018. Gmina Kłecko,  w tym okresie czasu duży nacisk położyła na rozwój infrastruktury komunalnej oraz rozwój bazy oświatowej. Na bazie przygotowanej wcześniej dokumentacji technicznej, gmina Kłecko w latach 2016 – 2017 wykonała sieć gazową na terenie miasta Kłecko oraz części wsi Wilkowyja i Polska Wieś.

Ponadto duży nacisk położono na rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie. W skutek powziętych decyzji władz gminnych, rozbudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Wilkowyja, Dębnica, Brzozogaj, Kłecko oraz rozpoczęto projektowanie kolejnych etapów sieci dla miejscowości Czechy, Dziećmiarki, Ułanowo, Charbowo, Świniary i Polska Wieś. W roku 2018 rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni dla aglomeracji Kłecko. Chociaż zakończenie tej inwestycji planowane jest na początek roku 2020, to gmina Kłecko poniosła spore wydatki, które z pewnością miały wpływ na tak wysoką lokatę naszego samorządu w rankingu miesięcznika Wspólnota. Infrastruktura gminna, to też drogi. Gmina Kłecko chętnie wspomaga inwestycje realizowane na naszym terenie przez Powiatowy Zarząd Dróg, ale również sama zrealizowała w ostatnim czasie kilka zadań drogowych w ramach inwestycji i bieżącego utrzymania dróg. Były to m.in. przebudowy dróg gminnych w Świniarach, z Brzozogaju do Dębnicy, z Pomarzan do Kamieńca. W kwestii poprawy bezpieczeństwa drogowego, gmina Kłecko zrealizowała w roku 2018 ścieżki rowerowe z Działynia do Dębnicy, z Polskiej Wsi do Kłecka, z Kopydłowa do drogi wojewódzkiej nr 190 oraz z Michalczy do drogi wojewódzkiej.

Ponadto w tym samym roku, zrealizowano remont i przebudowę ul. Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego. Realizację zadań na drogach publicznych, były możliwe dzięki wsparciu finansowemu gminy, z środków Województwa Wielkopolskiego (przebudowy dróg do gruntów rolnych), oraz Unii Europejskiej w ramach zintegrowanego niskoemisyjnego transportu w powiecie gnieźnieńskim.


Wydatki gminy, to nie tylko inwestycje i modernizacje. To w dużej mierze wydatki na bieżące działanie i funkcjonowanie gminnych budynków i obiektów. Jednym z filarów, który składa się na finasowanie mniejszych przedsięwzięć wskazanych do realizacji przez społeczności lokalne, jest fundusz sołecki. Środki finansowe z funduszu sołeckiego, bezpośrednio ukierunkowane  na działania zmierzające do poprawy warunków oraz  wizerunku terenów i budynków kulturalno – społecznych wsi, mają wpływ na kształt, wszystkich wydatków ponoszonych przez naszą gminę.Kosztowne ale jakże potrzebne lokalnej społeczności były wydatki związane z bazą oświatową gminy Kłecko. Gmina zmodernizowała także istniejący budynek gimnazjum, w którym powstał pierwszy w naszej okolicy, żłobek dla najmłodszych. W następnych latach, przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynków oświatowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłecku, oraz rozbudowano Szkołę Podstawową w Dębnicy wraz z kapitalnym remontem istniejącego budynku. Ponadto znaczące środki gminy zaangażowane zostały w lokalną kulturę i sport. Przeprowadzono remont kapitalny, budynku szatniowego na stadionie w Kłecku oraz dokonano długo wyczekiwanej termomodernizacji obiektów Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. W latach 2017 – 2018 przy wsparciu funduszy zewnętrznych, wybudowano nową świetlicę wiejską w Działyniu wraz zagospodarowaniem terenu.

Znalezienie się w tak zaszczytnym gronie dziesięciu gminy w naszym kraju, z najwyższymi wydatkami w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to duże wyróżnienie, ale też pewna nobilitacja, to podejmowania kolejnych nowych wyzwań, przed jakimi stoi samorząd gminy Kłecko. Władze gminy mają jasno sprecyzowane plany, dla dalszego rozwoju naszej lokalnej społeczności i z pewnością, w następnych rankingach  będziemy udowadniać, że możemy jeszcze więcej osiągnąć dla lepszego jutra w gminie Kłecko.

 

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji