2018-10-11 Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zapisy do szkoły podstawowej dzieci z obwodu 

Do  09.03.2018 r. do godz. 15.00

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej zgodnie z obwodem

12.03.2018 r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.03.2018 r.

Podanie przez Komisje Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30.03.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

06.04.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Od 9.04.2018 r.

Procedura odwoławcza – w ciągu 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia; w ciągu 7 dni od dni otrzymania uzasadnienia rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

23.04 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o ilości wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca dzieci spoza obwodu szkoły

Od 07.05.2018 r.

Do 30.05.2018, do godz. 12:00

Złożenie w wybranej szkole wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu wraz z oświadczeniami

08.06.2018 r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.06.2018 r.

Podanie przez Komisje Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15.06.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata spoza obwodu szkoły woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 26.06.2018 r.

Procedura odwoławcza – w ciągu 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia; w ciągu 7 dni od dni otrzymania uzasadnienia rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

28.06.2018

Podanie przez szkołę do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych do klas pierwszych.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji