2018-12-07 INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Burmistrz Gminy Kłecko przekazuje informację Głównego Lekarza Weterynarii
o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła w 2019 r.

Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722). Realizację programu przewidziano na lata 2018 – 2023.

W celu przystąpienia do programu w 2019 r. należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Program składa się z dwóch następujących części, które mogą być realizowane łącznie albo oddzielnie:
1) część I – Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);
2) część II – Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym zasady prowadzenia badań laboratoryjnych i zwalczania choroby w stadzie są zawarte w załączniku do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Niezbędne informacje będzie można uzyskać również u właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

PISMO HODOWCY

PISMO ULOTKA BIOASEKURACJA

ULOTKA BIOASEKURACJA

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji