2020-10-30 JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ ?
Inwestor pragnący podłączyć się do sieci wod-kan powinien postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 
1. Wystąpić do ZGK Kłecko z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.
Aby to uczynić należy:
• pobrać stosowny wniosek w siedzibie spółki – Kłecko, ul. Gnieźnieńska 8 (wejście D) lub w formie elektronicznej >>;
• przygotować mapkę poglądową obejmującą teren planowanej inwestycji;
• wypełniony wniosek wraz załącznikami złożyć w siedzibie ZGK Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 8 (wejście D) w Kłecku.
 
2. Osobą odpowiedzialną za wydanie warunków technicznych jest Pan Zbigniew Pałuczak (zbigniewpaluczak@zgk-klecko.pl ,61 250 40 31).
3. W terminie do 7 dni od złożenia wniosku ZGK Kłecko wyda warunki techniczne. Za wydanie warunków technicznych nie pobiera się opłat.
4. Kierując się wytycznymi z warunków technicznych można przystąpić do budowy przyłącza.
5. Przyłącze wod-kan może wykonać firma posiadająca odpowiednie doświadczenie. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić w ZGK zamiar wykonania robót, a po ich zakończeniu, a przed zasypaniem gotowość do odbioru.
6. Przedstawiciel ZGK Kłecko przybędzie na plac budowy w celu stwierdzenia poprawności wykonania przyłącza i spisania protokołu odbioru.
7. Natychmiast po wykonaniu przyłącza należy udać się do siedziby ZGK w celu podpisania umowy na dostarczenie wody i odbiór scieków.
« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji