2019-06-13 Kolejna umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej podpisana

14 czerwca gmina Kłecko, reprezentowana przez burmistrza Adama Serwatkę podpisała umowę na realizację sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy-etap II oraz Dziećmiarki. Wykonawcą zadania, któremu powierzono budowę sieci kanalizacyjnej jest firma MPGK Sp. z o.o., z Wągrowca. Firma MGPK ma do wybudowania sieć o długości 5,2 km (w tym rurociąg tłoczny o długości 2,6 km), 4 przepompownie ścieków oraz 82 przyłącza do nieruchomości. Zadanie obejmuje miejscowości Czechy (teren przy jeziorze Gorzuchowskim) i Dziećmiarki, od pierwszych zabudowań w kierunku Waliszewa. W obszarze zabudowanym sieć zostanie zlokalizowana w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowej, natomiast poza obszarem zabudowanym rurociąg poprowadzony będzie po terenach rolnych. Wartość podpisanej umowy wynosi 4 051 620 zł. Termin zakończenia inwestycji został ustalony na 30 września 2020 r. Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Gmina Kłecko prowadzi kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej. W niedługim czasie nastąpi otwarcie ofert w dwóch przetargach na budowę infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Polska Wieś – Charbowo oraz w miejscowościach Charbowo i Ułanowo. Po dokonaniu wyboru wykonawców tych zadań, rozpoczną się prace instalacyjne w kierunku północnym od miasta Kłecka.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji