2020-03-24 Kolejne dotacje dla Gminy Kłecko

Gmina Kłecko pozyskała dodatkowe środki finansowe na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Seniorów w 2020 roku. Na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Senior+ pozyskaliśmy 89 966,00 zł, a na działalność Klubu Seniora w Kłecku kwotę 35 987,00 zł ze środków Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Pomieszczenia obu tych placówek są już gotowe do rozpoczęcia funkcjonowania. Zostały wyremontowane, trwają zakupy ostatnich sprzętów i elementów wyposażenia.W związku z ogłoszoną pandemią wirusa COVID-19 Burmistrz Gminy Kłecko podjął decyzję o wstrzymaniu wszystkich działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń od osób zainteresowanych uczestnictwem w tych placówkach.

Opóźnione zostanie również ich otwarcie. Wszystkie działania: promocyjne, informacyjne, przyjmowanie zgłoszeń i otwarcie placówek – zarówno w Kłecku, jak i w Działyniu, uruchomione zostaną niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji