2022-11-07 Konsultacje sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi
Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag/opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
W/w program oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie BIP Kłecko lub w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
 
Link do projektu programu:
http://bip.klecko.pl/klecko/bip/pozytek-publiczny/konsultacje-projektow-programow-wspolpracy.html?pid=5665&fbclid=IwAR0--ZKX0fkeJt7TJifchtn-3iKdFIIDfm9JObTD8vriMN2wfRsw6OHmffw
« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji