2018-09-27 Kościół w Kłecku

Kościół par. p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi wpisany jest do rejestru zabytków nr rej. 17/A z 23.11.1964 r. Kościół został zbudowany ok. 1510 r., w stylu gotyckim, częściowo zmieniony w 1781 r. Kościół jest murowany z cegły, jednonawowy z częścią prezbiterialną zamkniętą wielobocznie. Przy południowej ścianie nawy znajduje się gotycka zakrystia oraz dobudowane w 1930 r. kaplica i wieża. Oszkarpowaną bryłę świątyni nakrywa wysoki dach dwuspadowy, wspólny dla nawy i prezbiterium, z nadbudowaną wieżyczką na sygnaturę zwieńczoną baniastym hełmem z przedświtem. Prace  remontowo-konserwatorskie świątyni przeprowadzono w 1969 r., w 1972 r. wymieniono instalacje elektryczną, w 1976 r., przeprowadzono remont dachu i wieżyczki kaplicy, a w 1984 r., wymieniono ogrzewanie. W 2004 r. renowacji poddano elewacje wieży. Prace konserwatorskie w kaplicy południowej wykonano w 2014 r. 

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji