2019-01-25 Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w sprawie wyrobów zawierających azbest – zbliża się końcowy termin składania informacji

"Informacja o wyrobach zawierających azbest" to druk stanowiący załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Mieszkaniec, na którego nieruchomości występują lub występowały takie wyroby ma obowiązek przedłożyć taką informację corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Burmistrzowi Gminy Kłecko (w przypadku osób fizycznych) lub Marszałkowi Województwa (osoby prawne). Niezłożenie informacji, zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zagrożone jest karą grzywny. Prosimy o składanie informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z wzorem przedstawionym w załączeniu. Miejsce składania dokumentu: sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, pon.  w godzinach 8:00 – 16:00, od wt. do pt. w godzinach od 7:00 – 15:00.  

Informacja o wyrobach zawierających azbest

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji