2019-03-26 OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kłecko uprzejmie informuje, że w dniu  04 kwietnia b.r.  o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 odbędzie się zebranie samorządu mieszkańców Osiedla nr 1 w Kłecku - obejmującego teren całego miasta Kłecko, bez ul. Kolonia - w celu wyboru przewodniczącego i pozostałych członków zarządu Osiedla nr 1.

W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców wynoszącej 1/5 uprawnionych do głosowania - ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu o 30 minut później.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Złożenie sprawozdania z działalności samorządu przez dotychczasowego przewodniczącego Zarządu Osiedla.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Krótka autoprezentacja kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla.
  6. Wybór przewodniczącego Zarządu Osiedla.
  7. Wybór pozostałych członków zarządu Osiedla.
  8. Wolne wnioski i zapytania.

  Burmistrz Gminy Kłecko

(-) mgr Adam Serwatka

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji