2020-07-14 Podziękowania za wieloletnią współpracę

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłecko!

Czas mojej pracy zawodowej z dniem 7 lipca br. dobiegł końca. W sumie przepracowałem prawie 43 lata, a od 5 listopada 1987r. jako Sekretarz Gminy Kłecko.

Z tej okazji kieruję  słowa podziękowania za cały okres współpracy w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, opartej na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu, moim byłym szefom Naczelnikom i Burmistrzom, a w szczególności memu pierwszemu szefowi Panu Kazimierzowi Krupa oraz Panom Henrykowi Pieniowskiemu, Janowi Borkowiczowi, Markowi Kozickiemu i Adamowi Serwatka.

Ze szczególnymi słowami podziękowania za wieloletnią współpracę zwracam się do byłych i obecnych pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.

Serdeczne, słowa podziękowania kieruję także do Radnych i Sołtysów obecnej i minionych kadencji.

Za   współpracę   dziękuję   również   byłym i obecnym Dyrektorom, Kierownikom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kłecko.

Dziękuję także Mieszkańcom Gminy, których miałem przyjemność spotkać na swej drodze zawodowej, którym mogłem pomóc i tym, którzy wspierali mnie swym uśmiechem, gestem lub dobrym słowem.

Okres pracy w Urzędzie Miejskim dawał mi satysfakcję w wypełnianiu zadań i świadomość dobrze spożytkowanych lat. Wdzięczny jestem za   to,  że   mogłem z Wami współuczestniczyć w procesie funkcjonowania i rozwoju Gminy. Był to dla mnie wielki zaszczyt. Życzę Wam wszelkiej pomyślności.

Eugeniusz Kołodziejczak
Sekretarz Gminy Kłecko

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji