2022-06-01 Poważny zastrzyk finansowy dla gminnych inwestycji

Poważny zastrzyk finansowy dla gminnych inwestycji

Jak ważnym priorytetem inwestycyjnym gminy Kłecko, jest budowa kanalizacji sanitarnej wie każdy, gdy codziennie mija na terenie naszych miejscowości, sprzęt ciężki do robót ziemnych. W tym roku z kwoty 22 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje gminne, o ok. 15 milionów złotych stanowią wydatki związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego jako samorząd gminny cieszymy się bardzo, że w wyniku rozstrzygnięcia rządowego programu Polski Ład, uzyskaliśmy dofinansowanie  dla dwóch dużych zadań inwestycyjnych związanych z infrastruktura komunalną. W ramach wsparcia z  rządowego programu Polski Ład - edycja II, pozyskaliśmy środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michalcza, Ułanowo (odcinek przy drodze wojewódzkiej) oraz w Waliszewie. Łącznie nasze dwa wnioski, mogą pochwalić się wsparciem z budżetu państwa na kwotę 10 830 000,00 zł. W rozbiciu szczegółowym inwestycja w Waliszewie szacowana jest na kwotę 5 200 000,00 zł, a samo dofinansowanie do budowy sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości wynosi 4 940 000,00 zł. Z kolei nowa kanalizacja w Michalczy i Ułanowie to koszt wynoszący 6 200 000,00 zł, z czego dofinansowanie przyznane z programu Polski Ład, opiewa na kwotę 5 890 000,00 zł.

Sieć kanalizacji sanitarnej w  Waliszewie, zaprojektowanej w ubiegłym roku będzie miała długość 5,92 km. Planowane jest wykonanie trzech przepompowni ścieków oraz przyłączenie 33 nieruchomości. W ramach inwestycji, tak jak to miało miejsce przy poprzednich robotach kanalizacyjnych, przewidziano odtworzenie nawierzchni dróg na całą szerokość jezdni. Gmina Kłecko planuje, że proces wyboru wykonawcy zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Waliszewo, powinien rozpocząć się w miesiącu lipcu.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Michalczy i Ułanowa obejmie odcinki na długości ok. 7,2 km. Kanalizacja przewidziana jest w układzie grawitacyjno – tłocznym z 4 przepompowniami ścieków typu tłocznia. Sieć kanalizacyjna i jej trasa została zaprojektowana na przeważającym obszarze, w pasach drogowych dróg gminnych i drogi powiatowej. Elementem projektu również będzie odtworzenie nawierzchni dróg, po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami zarządców dróg. Proces wyboru wykonawcy, dla tej inwestycji planowany jest na jesień tego roku.

 

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji