2019-11-08 Powstanie centrum inicjatywy senioralnej w Kłecku

Ruszają prace budowlane związane z powstaniem w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku Klubu Seniora i Dziennego Domu Pomocy. W miejscu obecnej małej sali i biura administracji powstaną pomieszczenia wykorzystywane w ramach Klubu Seniora. Hol wejściowy wraz z sanitariatami zostanie przebudowany i dostosowany dla potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Za pomieszczeniem ogólnym przeznaczonym dla seniorów przewidziano aneks kuchenny i miejsce dla ewentualnej konsumpcji wypieków i dań tworzonych przez naszych drogich seniorów.  W holu wejściowym od ul. Gnieźnieńskiej zostanie wykonana szatnia na odzież wierzchnią, a obecne łazienki zostaną całkowicie przebudowane. Dzienny Dom Pomocy powstanie w miejscu obecnej biblioteki gminno – powiatowej. Pomieszczenia obecnie zajmowane przez księgozbiór zostanie zmodernizowane  i przeznaczone na świetlicę, pomieszczenie do fizjoterapii, pomieszczenie terapii indywidualnej, pomieszczenie dla pielęgniarki oraz zaplecze administracyjno - techniczne. W ramach realizacji prac powstanie wentylacja mechaniczna dla potrzeby Klubu Seniora i Dziennego Domu Pomocy. Seniorzy w ramach DDP będą mieć do dyspozycji 254 m² powierzchni użytkowej wliczając w to pomieszczenia techniczne i komunikację. Z kolei na utworzony Klub Seniora w Kłecku, przewidziano 176 m². Obsługa komunikacyjna DDP będzie prowadzona przez hol wejściowy od strony ul. Czerniejewskiej, w którym to miejscu przewidziano wykucie nowych drzwi. Klub Seniora i Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych to miejsca spotkań i integracji lokalnej grupy seniorów. Realizowana przebudowa budynku MGOK w Kłecku ma przede wszystkim stworzyć dogodne warunki do spotkań i tworzenia inicjatyw senioralnych w naszej Gminie oraz zmienić obecny wizerunek pomieszczeń tego obiektu.

Realizacji prac budowlanych mających na celu przebudowę pomieszczeń domu kultury i biblioteki pod Klub Seniora oraz Dzienny Dom Pomocy podjęła się lokalna firma HENBUD reprezentowana podczas podpisania umowy przez pana Roberta Kaczora. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia ustalony został na kwotę 818 665,04 zł. Zmodernizowany kompleksowo obiekt z przeznaczeniem dla seniorów powinien rozpocząć swoją działalność z początkiem stycznia nowego roku.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji