2022-07-04 Przebudowa drogi gminnej w Świniarach

W dniu 28 czerwca została zawarta umowa z firmą Pana Pawła Macioszka z Cielimowa na przebudowę drogi gminnej w Świniarach. Długość remontowanego odcinka to 975 mb. Roboty będą polegały na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym na szerokości 4 m, oraz grubości 10 cm. Termin wykonania zadania przewiduje się do 28 września.

            Przebudowa drogi w Świniarach jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Środki zostały przyznane na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Świniary i Wilkowyja. Kwota dofinansowania wynosi 114 375 zł.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji