2019-02-04 Przypomnienie o trwającym naborze ofert w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Gmina Kłecko przypomina, że 25 stycznia 2019 roku Burmistrz Adam Serwatka ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następujących sferach pożytku publicznego:

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego

6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapraszamy wszystkie organizacje pożytku publicznego do składania ofert w terminie do 11 lutego 2019 r. do godz. 14;00.

Szczegóły dotyczące konkursów znajdują na stronie: http://bip.klecko.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny/konkursy-na-realizacje-zadan-publicznych/konkursy-2019.html?pid=4636

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji