2018-10-03 Szkoła Podstawowa w Dębnicy uroczyście otwarta!

27 września 2018 roku,  po ponad roku od rozpoczęcia robót budowlanych, nastąpiło uroczyste otwarcie sali sportowej oraz 4 specjalistycznych pracowni w rozbudowanej Szkole Podstawowej w Dębnicy.

W tej bardzo ważnej dla całej społeczności szkolnej, ale także dla wsi Dębnica i wiosek sąsiednich uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, radni gminy Kłecko, przedstawiciele samorządów sąsiednich gmin oraz powiatu gnieźnieńskiego, przedstawiciele poprzednich władz samorządowych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele służb, inspekcji oraz straży w naszym powiecie oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, projektant budynku – Mariusz Gramowski, inspektorzy nadzoru, przedstawiciele wykonawcy firmy PKOB WEGNER i firmy wykonującej remont „starego budynku” – firmy TADEX Miękiszak,  przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz klubów i stowarzyszeń sportowych na terenie gminy Kłecko, społeczność Szkoły Podstawowej w Dębnicy: nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie. Symboliczną wstęgę przecięli wspólnie burmistrz Adam Serwatka, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko Jan Borkowicz oraz ustępujący i nowy dyrektor SP w Dębnicy: Janusz Stypa i Katarzyna Grabiasz-Mosiek.

Uroczystość otwarcia szkoły była okazją do zwiedzenia nowej części: 4 specjalistycznych, doskonale wyposażonych pracowni (komputerowa, językowa, matematyczna, przyrodnicza), sali terapeutycznej z lustrami oraz nowoczesnej sali sportowej z widownią. Duże emocje wzbudziła też wyremontowana „stara szkoła” – dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym i remontowym warunki pracy w obu częściach szkoły są na tym samym poziomie.  W komfortowych warunkach pracować będą też nauczyciele, którzy doczekali się dużego, dobrze wyposażonego pokoju nauczycielskiego, a także pracownicy administracji szkoły. W pokazach sportowych i tanecznych uczniowie pokazali, jakie możliwości dają nowe sale i posiadane sprzęty, a we wzruszającej części artystycznej pożegnali ustępującego dyrektora i powitali nowego. Na specjalnym pokazie zdjęć goście i społeczność szkolna obejrzeli poszczególne etapy budowy: od trudnych prac ziemnych, wznoszenie murów, prace instalacyjne i wykończeniowe oraz wyposażanie budynku.

Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez środków zewnętrznych. Na rozbudowę szkoły i budowę sali sportowej gmina Kłecko pozyskała dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości blisko 4 mln zł, natomiast całość inwestycji to ponad 8 mln zł.

Już za kilka tygodni w szkole rozpocznie się realizacja kolejnego projektu – „Postaw na wiedzę” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020. Uczniowie otrzymają szansę uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych i kółkach zainteresowań, wyjazdach edukacyjnych i zajęciach doradztwa zawodowego, a nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje poprzez studia podyplomowe i kursy. Szkoła doposażona zostanie w specjalistyczne sprzęty do nauki przyrody, biologii, chemii, geografii i matematyki. Projekt prowadzony będzie do 2021 roku.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji