2019-05-23 Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy podpisana

W dniu 21 maja 2019 roku burmistrz Adam Serwatka podpisał umowę z firmą WODKAN Tadeusz Szustek z Gniezna, na realizację sieci kanalizacji sanitarnej w Czechach. Kanalizację miejscowości Czechy podzielono na dwa etapy inwestycyjne, firma WODKAN niebawem przystąpi do prac w ramach etapu pierwszego, który obejmuje odcinki wzdłuż drogi powiatowej nr 2151P od Kłecka do obrębu geodezyjnego Dziećmiarki, oraz wzdłuż dróg gminnych nr 283020P, nr 283068P. Kanalizację sanitarną zaprojektowano w układzie grawitacyjno – tłocznym z trzema przepompowniami ścieków. Zakres inwestycji etapu pierwszego obejmuje sieć o długości łącznej 4,08 kilometra. Wykonawca prac w ramach zawartej umowy wykona 20 przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości prywatnych, w miejscach wskazanych na etapie uzgadniania przebiegu sieci. Przeważająca cześć rurociągu zaprojektowana została na gruntach prywatnych i poza pasem drogowym dróg. Jednakże zdarzają się miejsca, gdzie sieć zostanie wykonana w nawierzchni drogi. Wówczas to wykonawca zobowiązany został do pełnego odtworzenia nawierzchni jezdni i poboczy drogowych. W ramach tej inwestycji zostanie wykonany, brakujący odcinek nakładki bitumicznej na drodze nr 283020P o długości ok. 220 metrów. Całość prac planuje się ukończyć do dnia 30 września 2020 roku. Koszt tej inwestycji zgodnie z zawartą umową, wyniesie 3 554 700,00 zł. Kwota ta jest w całości finansowana ze środków gminnego budżetu. Podpisana umowa jest częścią większego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całej Aglomeracji Kłecko, a więc w miejscowościach Czechy, Dziećmiarki, Polska Wieś, Ułanowo i Charbowo.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji