2018-09-28 VI: Etap II: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne

Część I: Roboty drogowe, parking

Wykonawca prac:Transport Publiczny + Handel + Wynajem Paweł Macioszek Cielimowo ul. Leśna 1; 62-220 Niechanowo
Termin realizacji robót budowlanych: sierpień – październik 2018

Zakres wykonanych robót:

  • droga wewnętrzna wraz ze zjazdem z drogi powiatowej wykonana z kostki betonowej oraz miejscami postojowymi z kraty PVC (25 miejsc), oraz parkingiem dla rowerów.
  • chodniki i nawierzchnie piesze wykonane z kostki betonowej.
  • oświetlenie zewnętrzne placu oraz zatoki parkingowej – 6 szt.

Część II: Zagospodarowanie terenów zielonych

Wykonawca prac: MELIO-BUD Lidia Kondracka, ul. Paderewskiego 4 62-270 Kłecko

Termin realizacji: sierpień – październik 2018

Zakres wykonanych robót:

  • nawierzchnia ścieżek i  placów gier wykonana z materiału żwirowo – grysowego.
  • plac do gry w bule.
  • boisko do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem.
  • pergole zewnętrzne przy budynku świetlicy.
  • nawierzchnie trawiaste pod plac wielofunkcyjny oraz miejsca późniejszego zagospodarowania przestrzeni przy świetlicy.
  • ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramami.
  • elementów małej architektury: ławki, stół do ping-ponga, stoliki szachowe, wyposażenie meblowe tarasu.

Łączna wartość inwestycji: 2 033 726,49 zł (w latach 2017-2018)

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 381 440,00 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji