2019-02-26 W Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko uruchomiony został Punk Potwierdzający Profile Zaufane

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę). Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata). Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.

Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że warto założyć profil zaufany, ponieważ jest to wygoda i oszczędność czasu (nie traci się czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd, a wniosek wypełnia w dowolnym czasie), a także dlatego, że daje dostęp do różnych placówek administracji publicznej - można załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w okolicy i w całej Polsce. Dzięki profilowi zaufanemu można m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru, sprawdzić swoje punkty karne, złożyć wniosek o świadczenie 500+, złożyć deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym, złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej lub wysłać pismo do podmiotu publicznego, a także załatwić wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.

W celu potwierdzenia profilu zaufanego można zgłaszać się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko (II piętro pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Potwierdzenie profilu zaufanego jest bezpłatne.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji