2019-12-12 Wizyta radnych na nowej oczyszczalni ścieków w Kłecku

            W dniu 11 grudnia Radni Gminy Kłecko w ramach prac Komisji Gospodarczej wizytowali oczyszczalnie ścieków w Kłecku. Przedmiotem zainteresowania Radnych był postęp i zaawansowanie prac realizowanych oraz zwizytowanie nowobudowanych obiektów w ramach trwającej rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Ustronie w Kłecku. Grupę oprowadził i udzielił technicznego komentarza, w kontekście zrealizowanych robót przedstawiciel wykonawcy firmy Envirotech - kierownik robót Pan Ryszard Wawrzyniak. Ukończenie całości robót zaplanowane jest na koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Obecnie trwa rozruch technologiczny oczyszczalni. Ścieki dopływające kolektorem i dowożone wozami asenizacyjnymi są oczyszczane już przez zrealizowany ciąg technologiczny nowej oczyszczalni ścieków. 

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji