2018-10-11 Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna do rządowy program pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2018/2019 pomoc przysługuje wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 10 października 2018 r.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji