2020-09-09 Zapalili znicze w miejscach pamięci
Zapalili znicze w miejscach pamięci
Tradycyjnie już 8 września burmistrz gminy Kłecko, Adam Serwatka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko, Michał Stosio, odwiedzili miejsca pamięci związane z tragicznymi wydarzeniami z września 1939 r.
Pierwszym punktem na trasie miejsc pamięci był dom parafialny – obecnie przedszkole Akademia Małego Odkrywcy na którego fasadzie znajduje się tablica upamiętniająca dowódców cywilnej obrony Kłecka, por. Jana Lapisa oraz Tadeusza Kutznera oraz ks. kan. Maksymiliana Koncewicza, wybranego we wrześniu 1939 r. na tymczasowego burmistrza miasta. W budynku przedszkolnym mieściła się komenda Straży Porządkowej – ukonstytuowana 4 września 1939 r.
W tym miejscu władzom miasta towarzyszyły dzieci z przedszkola Akademia Małego Odkrywcy wraz kadrą i dyrekcją oraz uczniowie klas IV wspólnie z nauczycielami i dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, noszącego imię Obrońców Kłecka. Zarówno w przedszkolu jak i szkole prowadzone są zajęcia oraz specjalny program przybliżający sylwetki kłeckich obrońców.
Kolejnym miejscem, przy którym zapalono znicze był pomnik znajdujący się na kłeckim rynku, poświęcony obrońcom miasta Kłecka. Na pomniku widnieją sylwetki przedstawiające kłeckich obrońców z charakterystyczną postacią Szczepana Woźnickiego z uniesioną szablą. Poniżej znajduje się Order Krzyża Grunwaldu II Klasy – który miasto otrzymało za swoją waleczność. U podnóża pomnika znajduje się postać gołębicy symbolizująca przynależność miasta do grona Polskiego Komitetu Miast Męczeńskich – Miast Pokoju.
Następnie delegacja udała się na kłecki cmentarz gdzie znajduje się okazała zbiorowa mogiła w której spoczywają kłeccy obrońcy m.in. ks. Maksymilian Koncewicz zamordowany na Dalkach w Gnieźnie.
Pomnik ten, staraniem Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko został gruntownie odnowiony w ubiegłym roku. Nieopodal zbiorowej mogiły znajduje się grób w którym spoczywają polegli w obronie Kłecka harcerze Sylwester Śliwiński oraz dwaj bracia Stanisław i Walerian Mężyńscy.
Po opuszczeniu centrum Kłecka delegacja dotarła do Charbowa, tam na ścianie budynku świetlicy wiejskiej znajduje się tablica upamiętniająca nauczycielkę Cecylię Grubównej-Handkiewicz, która została rozstrzelana 9 września 1939 r.
Wracając z Charbowa delegacja zatrzymała się przy Małej Wełnie – miejscu, w którym znajduje się obelisk upamiętniający egzekucję dokonaną 9 września na pierwszej grupie wyselekcjonowanych obrońców Kłecka.
Kolejne miejsce to kłecka strzelnica, tam 10 września niemieckie wojska dokonały drugiej zbiorowej egzekucji na obrońcach miasta.
Obrońcy, uchodźcy z okolicznych miast i uciekinierzy z prowadzonej obławy nie ginęli tylko w mieście.
Do rozstrzeliwań dochodziło również na drogach prowadzących z Kłecka w kierunku Gniezna. W Brzozogaju i Bielawach znajdują się obeliski upamiętniające ofiary mordu dokonanego przez wojska Wermachtu.
Delegacja złożona z władz, uczniów oraz nauczycieli dotarła również do Dębnicy, miejsca znajdującego się przy plebani, które upamiętnia ofiary I i II Wojny Światowej.
« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji